Tag: hỗ trợ chống nóng

Tăng cường chống nóng, bảo đảm sức khỏe cho học sinh

Tăng cường chống nóng, bảo đảm sức khỏe cho học sinh

Những ngày hè, miền trung nóng như rang, song thầy và trò tại các trường học ở Quảng...