Tag: hỗ trợ lãi suất 2%

Bộ Xây dựng hướng dẫn đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất 2%

Bộ Xây dựng hướng dẫn đối tượng được vay hỗ trợ lãi suất...

Bộ Xây dựng vừa có hướng dẫn cụ thể về đối tượng áp dụng hỗ trợ lãi suất 2% quy...