Tag: Hỗ trợ người dân

Hơn sáu nghìn công nhân và hai nghìn người dân Hà Nam nhận hỗ trợ gạo

Hơn sáu nghìn công nhân và hai nghìn người dân Hà Nam nhận...

Tính đến ngày 25-4, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Nam tiếp nhận tiền ủng hộ từ các tập thể,...

Công khai, minh bạch trong thực hiện hỗ trợ người dân

Công khai, minh bạch trong thực hiện hỗ trợ người dân

Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 có ý nghĩa rất quan trọng...