Tag: hỗ trợ nhà mới

780 hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở Yên Bái được hỗ trợ nhà ở mới

780 hộ nghèo đặc biệt khó khăn ở Yên Bái được hỗ trợ nhà...

Đến nay, toàn Yên Bái cơ bản hoàn thành xong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia...