Tag: hỗ trợ nước sạch

Hỗ trợ khẩn cấp nước sạch, vệ sinh môi trường tại địa bàn 10 xã ở tỉnh Hà Tĩnh

Hỗ trợ khẩn cấp nước sạch, vệ sinh môi trường tại địa bàn...

Tiêu chí chọn trường học, hộ dân để hỗ trợ thuộc các địa phương bị ảnh hưởng nặng...