Tag: hỗ trợ xây nhà mới

Từ 15/8: Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng/hộ

Từ 15/8: Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới...

Từ 15/8/2022, chính sách mới liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận...