Tag: hòa bình thế giới

Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm vào hòa bình thế giới

Ủy ban Hòa bình Việt Nam đóng góp thiết thực, trách nhiệm...

Các hoạt động của Ủy ban Hòa bình Việt Nam đã đóng góp chung cho công tác đối ngoại...

Lễ Cầu Quốc thái dân an, hoà bình thế giới - lan tỏa những giá trị của hòa bình

Lễ Cầu Quốc thái dân an, hoà bình thế giới - lan tỏa những...

Ngày 16/10/2022, tại chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Hòa bình (UBHB) Việt...