Tag: hóa đơn điện tử

Nghi ngờ hóa đơn điện tử giả, người nộp thuế cần làm gì?

Nghi ngờ hóa đơn điện tử giả, người nộp thuế cần làm gì?

Theo chuyên gia luật Nguyễn Thị Diệu Linh (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội), mặc dù...