Tag: hóa đơn giấy

Từ tháng 7: Đồng loạt nhiều chính sách pháp luật có hiệu lực

Từ tháng 7: Đồng loạt nhiều chính sách pháp luật có hiệu...

Từ tháng 7/2022, nhiều chính sách pháp luật mới chính thức có hiệu lực như tăng...