Tag: hoàn lương

Gia Lai: Lớp học đặc biệt, hoàn lương cho những phận đời lầm lỗi

Gia Lai: Lớp học đặc biệt, hoàn lương cho những phận đời...

Nhiều năm nay, các lớp học bổ túc xóa mù chữ cho các phạm nhân được tổ chức tại...

Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về

Nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ...

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch...