Tag: Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde

Hoàng hậu Vương quốc Bỉ ấn tượng với những tiến bộ Việt Nam đã đạt được trong công tác trẻ em

Hoàng hậu Vương quốc Bỉ ấn tượng với những tiến bộ Việt...

Hoàng hậu Vương quốc Bỉ Mathilde vừa kết thúc chuyến thăm Việt Nam kéo dài ba ngày...