Tag: học đường

Nâng cao hiểu biết về bạo lực trên cơ sở giới tại học đường

Nâng cao hiểu biết về bạo lực trên cơ sở giới tại học đường

Ngày 13-14/6, hơn 60 nhà quản lý giáo dục, giáo viên, cán bộ tâm lý học đường, nhân...

Gần 10.000 trẻ em và cha mẹ được tiếp cận kỹ năng phòng chống bạo lực trong trường học

Gần 10.000 trẻ em và cha mẹ được tiếp cận kỹ năng phòng...

Vừa qua, World Vision Việt Nam đã cùng các Ban bảo vệ trẻ em tổ chức hoạt động truyền...