Tag: học phí

Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn giãn thu và hỗ trợ học phí

Thành phố Hồ Chí Minh: Hướng dẫn giãn thu và hỗ trợ học...

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP.HCM...

Xem xét, quyết định không thu học phí thuộc vùng bị thiên tai, dịch bệnh

Xem xét, quyết định không thu học phí thuộc vùng bị thiên...

Đây là một trong những nội dung tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP vừa được Chính phủ...

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tăng học phí năm học 2021-2022

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tăng học phí năm học...

Việc giữ ổn định mức học phí nhằm chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính...