Tag: Học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 10 triệu đồng để mua máy tính

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 10 triệu...

Mức vốn cho vay tối đa là 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên. Thời hạn cho vay tối...