Tag: học sinh Thanh Hóa

Tập huấn về bảo vệ trẻ em cho 35 học sinh Thanh Hoá

Tập huấn về bảo vệ trẻ em cho 35 học sinh Thanh Hoá

35 trẻ nòng cốt tại xã Điền Thượng, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá tham gia lớp...