Tag: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Cập nhật kiến thức về quyền con người cho cán bộ, phóng viên báo chí

Cập nhật kiến thức về quyền con người cho cán bộ, phóng...

Trong 3 ngày từ 30/5 đến 1/6, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Học viện Chính trị...

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền

Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn quan tâm và mong muốn học hỏi kinh nghiệm...

Khai giảng Lớp tập huấn “Tôn giáo trong xã hội đương đại”

Khai giảng Lớp tập huấn “Tôn giáo trong xã hội đương đại”

Từ 7-10/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp tập huấn “Tôn giáo...

Quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo ở Tây Nguyên: Xu hướng biến đổi và định hướng chính sách

Quan hệ giữa dân tộc với tôn giáo ở Tây Nguyên: Xu hướng...

Sáng 2/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Lắk...