Tag: Học viện Ngoại giao

Việt Nam nâng cao vai trò của phụ nữ trong chính sách đối ngoại

Việt Nam nâng cao vai trò của phụ nữ trong chính sách đối...

Ngày 7/10, Học viện Ngoại giao phối hợp với UN Women và Đại sứ quán các nước Pháp,...