Tag: Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi

Nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh mồ côi, khuyết tật tại Quảng Ninh

Nhiều hoạt động chăm lo cho học sinh mồ côi, khuyết tật...

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi (NKT&TMC) tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều...