Tag: Hội Chữ thập Đỏ

Phát động Tháng Nhân đạo 2020 - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng

Phát động Tháng Nhân đạo 2020 - Chung tay vì sức khỏe cộng...

Ngày 5/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Lễ...

Trao yêu thương, cùng vượt khó khăn trong dịch Covid-19

Trao yêu thương, cùng vượt khó khăn trong dịch Covid-19

Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Nhằm chia...

Hà Nội trợ giúp 5.000-7.000 trường hợp khó khăn trong Tháng Nhân đạo

Hà Nội trợ giúp 5.000-7.000 trường hợp khó khăn trong Tháng...

Hội Chữ thập Đỏ thành phố Hà Nội phấn đấu trong Tháng Nhân đạo sẽ trợ giúp được...

Công khai, minh bạch trong thực hiện hỗ trợ người dân

Công khai, minh bạch trong thực hiện hỗ trợ người dân

Chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 có ý nghĩa rất quan trọng...