Tag: Hội cựu chiến binh

Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với Cựu chiến binh có hiệu lực từ 1/4

Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với...

Bộ LĐ-TBXH cho biết, trợ cấp thôi công tác Hội đối với cựu chiến binh được bầu cử,...