Tag: hội đồng nhân quyền LHQ

Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc có những chức năng, nhiệm vụ gì? Cơ quan này được tổ chức như thế nào?

Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc có những chức năng, nhiệm...

Theo Nghị quyết 60/251 của ĐHĐ, HRC có những chức năng, nhiệm vụ sau:

Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc là gì? Tại sao cơ quan này được thành lập?

Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc là gì? Tại sao cơ quan...

Hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc (HRC) là cơ quan mới được thành lập theo Nghị...