Tag: Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Tăng cường hợp tác và đối thoại để thúc đẩy thực chất quyền con người trên thực tế

Tăng cường hợp tác và đối thoại để thúc đẩy thực chất quyền...

Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai đã nêu rõ các chủ trương, chính sách cũng như những nỗ lực...

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khai mạc phiên họp đầu tiên trong năm 2021

Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc khai mạc phiên họp đầu...

Ngày 22/2, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã khai mạc phiên họp đầu tiên...