Tag: Hội đồng Tiền lương quốc gia

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 6% từ ngày 1/7/2022

Ngày 12/4, Hội đồng Tiền lương quốc gia họp phiên thứ 2, thống nhất đề xuất mức...