Tag: Hội đồng trẻ em

Hơn 200 học sinh Bà Rịa Vũng Tàu tham gia diễn đàn "Lắng nghe trẻ em nói" năm 2022

Hơn 200 học sinh Bà Rịa Vũng Tàu tham gia diễn đàn "Lắng...

Mới đây, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội đồng trẻ em tỉnh đã...

Việt Nam là một trong các nước dẫn đầu khu vực châu Á về đảm bảo sự tham gia của trẻ em gái vào đời sống chính trị và chính sách

Việt Nam là một trong các nước dẫn đầu khu vực châu Á về...

Theo báo cáo "Báo cáo Trẻ em gái khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2021: Tiếng nói,...