Tag: Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ

Chủ tịch nước làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ...

Buổi làm việc với đại diện các Hội thể hiện tình cảm trân trọng của Chủ tịch nước...