Tag: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới (An Giang)  vươn lên thoát nghèo

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới (An Giang) vươn lên...

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chợ Mới (An Giang) hiện có 44.800 hội viên, đạt...