Tag: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh

Chăm lo quyền, lợi ích cho nữ công nhân lao động

Chăm lo quyền, lợi ích cho nữ công nhân lao động

Ngày 16/10, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, Liên đoàn Lao động...