Tag: Hội nghị cấp bộ trưởng chuyên về vấn đề trao quyền cho phụ nữ

Lần đầu tiên, G20 tổ chức hội nghị về trao quyền cho phụ nữ

Lần đầu tiên, G20 tổ chức hội nghị về trao quyền cho phụ...

Ngày 26/8, tại thành phố Santa Margherita Ligure (Genoa, Italy), Hội nghị cấp bộ...