Tag: Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA 42

Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA 42: Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ sau đại dịch

Hội nghị Nữ nghị sĩ AIPA 42: Thúc đẩy trao quyền kinh tế...

Đây là một trong những đề xuất của Đoàn Việt Nam tại hội nghị trực tuyến Nữ nghị...