Tag: Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền khu vực phía nam

Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền khu vực phía...

Ngày 29-12-2020, tại tỉnh Bạc Liêu, Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền...