Tag: Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2022

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2022

Toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân...

Dưới đây là toàn văn phát biểu của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Lễ khai...