Tag: Hội Người mù Việt Nam

Thay đổi nhận thức về người khuyết tật

Thay đổi nhận thức về người khuyết tật

Sự chung tay chăm sóc người khuyết tật từ các cơ quan chức năng, gia đình, cộng...