Tag: hội phụ nữ

Thái Bình: Hơn 101 tỷ đồng giúp hơn 36.600 hội viên phụ nữ nghèo vay phát triển kinh tế

Thái Bình: Hơn 101 tỷ đồng giúp hơn 36.600 hội viên phụ...

Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Thái Bình đã triển khai các hoạt động...