Tag: Hội Thánh Tin lành

Ban Tôn giáo Chính phủ gửi thư chúc mừng Lễ Phục sinh 2020

Ban Tôn giáo Chính phủ gửi thư chúc mừng Lễ Phục sinh 2020

Trong thư, Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao những hoạt động thiết thực trong...