Tag: hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có...

Trường hợp người lao động tự ý nghỉ việc và công ty ban hành Quyết định thể hiện...

Hải Dương hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hải Dương hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng...

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ...