Tag: hợp đồng lao động

Hải Dương hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hải Dương hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng...

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ...