Tag: HSBC

7,6 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng do Covid-19

7,6 tỷ đồng hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng do Covid-19

Mới đây, ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) vừa chính thức công bố gói...