Tag: HSSV

Hà Nội: Thành lập Tổng đài hỗ trợ, ứng cứu HSSV Giáo dục nghề nghiệp trên không gian mạng

Hà Nội: Thành lập Tổng đài hỗ trợ, ứng cứu HSSV Giáo dục...

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 19/5/2023 Triển khai thực...

Tuyên dương 140 HSSV, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu vào 10/12/2022

Tuyên dương 140 HSSV, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu...

140 em học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu sẽ được...