Tag: Huân chương Lao động hạng Ba

Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đón nhận Huân chương...

Ngày 28/12/2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCĐDC)/dioxin Việt Nam tổ chức Lễ...