Tag: huyện Con Cuông (Nghệ An)

Hàng trăm suất quà đến với trẻ em miền núi huyện Con Cuông (Nghệ An)

Hàng trăm suất quà đến với trẻ em miền núi huyện Con Cuông...

Ngày 28/8, đoàn CLB Tennis báo chí Nghệ An đã trao hàng trăm suất quà cho trẻ em...