Tag: huyện nghèo

Ưu tiên vốn hỗ trợ dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện nghèo

Ưu tiên vốn hỗ trợ dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc...

Cơ chế thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình mục tiêu...

Đến năm 2030: Phấn đấu các huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn

Đến năm 2030: Phấn đấu các huyện nghèo thoát khỏi tình...

Đây là mục tiêu mà Bộ LĐ-TB&XH đề xuất tại Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban...