Tag: huyện Sơn Dương

GNI hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng tại huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)

GNI hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ bị suy dinh dưỡng tại huyện...

Trong tháng 9/2021, tổ chức Good Neighbors Vietnam (GNI) đã tiến hành hỗ trợ dinh...

GNI tập huấn bảo vệ trẻ em cho 23 giáo viên huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)

GNI tập huấn bảo vệ trẻ em cho 23 giáo viên huyện Sơn Dương...

Ngày 23-24/4, tại Tuyên Quang, tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam...