Tag: huyện Văn Yên

Chăm lo đời sống cho người nghèo: Nhìn từ chủ trương đúng, cách làm hay tại huyện Văn Yên, Yên Bái

Chăm lo đời sống cho người nghèo: Nhìn từ chủ trương đúng,...

Sau gần một tháng triển khai chủ trương của tỉnh Yên Bái về việc chăm lo đời sống...