Tag: IFAD

IFAD ưu tiên phát triển kinh tế cho phụ nữ nghèo

IFAD ưu tiên phát triển kinh tế cho phụ nữ nghèo

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) mong muốn hợp tác với Hội LHPN Việt Nam...

Cuộc chiến chống nạn đói nghèo trong bối cảnh Covid-19: LHQ tìm hướng đi mới

Cuộc chiến chống nạn đói nghèo trong bối cảnh Covid-19:...

Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD) của Liên hợp quốc (LHQ) sẽ phối hợp cùng...