Tag: IPCC

Cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu: Đã đến lúc đặt trẻ em vào trung tâm hành động

Cuộc chiến chống khủng hoảng khí hậu: Đã đến lúc đặt trẻ...

Cuộc khủng hoảng khí hậu không phải là một mối đe dọa trong tương lai mà đang hiện...