Tag: Israel-Palestine

Việt Nam thúc đẩy các nước cam kết bảo vệ thường dân trong xung đột

Việt Nam thúc đẩy các nước cam kết bảo vệ thường dân trong...

Đại sứ Phạm Hải Anh bày tỏ quan ngại về tình trạng dân thường bị thương và thiệt...