Tag: Kế hoạch số 155/KH-UBND

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2021, đạt 91,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2021, đạt 91,5% dân số tham...

UBND Thành phố Hà Nội ngày 24-6-2021 đã ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về tổ chức...