Tag: Kê khai tài sản

Xử lý người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

Xử lý người kê khai tài sản, thu nhập không trung thực

Có hiệu lực từ 20/12, Nghị định 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập...