Tag: kém chất lượng

Xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng dịp Tết

Xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm kém chất lượng...

Từ ngày 20/12/2021-3/2022, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm...