Tag: kết quả học tập

TS. Hoàng Trung Học: Cần giảm kỳ vọng về kết quả học tập của trẻ để dạy học trực tuyến nhẹ nhàng hơn

TS. Hoàng Trung Học: Cần giảm kỳ vọng về kết quả học tập...

Một trong những việc thiết thực nhất để ủng hộ thầy, trò trong bối cảnh học trực...