Tag: khắc phục bom mìn

Quốc tế đánh giá cao phiên họp Việt Nam chủ trì về khắc phục bom mìn

Quốc tế đánh giá cao phiên họp Việt Nam chủ trì về khắc...

Giám đốc Cơ quan hành động bom mìn Liên hợp quốc bày tỏ vui mừng khi Việt Nam trên...